Μεταλλικό δοχείο Περισυλλογής υγρών Καυσίμων προς δειγματοληψία