Πιστοποιητικά

Πλήρως εναρμονισμένοι με τις κοινοτικές οδηγίες, τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς για την ποιότητα και την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Λευκοσίδηρος (Πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό) αποτελεί εγγύηση για ένα τελικό προϊόν με ασφάλεια και ποιότητα!