ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Λευκοσίδηρα δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα με ειδική εσωτερική επικάλυψη για την προστασία των τροφίμων.