Ελαιολάδου Χρυσά

Ελαιολάδου Χρυσά

Ανάλυση χρυσών κυτίων 

  • Πίσω αριστερά-> 1 lt
  • Πίσω κέντρο-> 750 ml
  • Πίσω δεξιά-> 500 ml
  • Μπροστά αριστερά-> 250 ml
  • Μπροστά δεξιά-> 100 ml